Kultura raznolikosti

Akumulirali smo u industriji 38 godina.Što podupire naš razvoj i napredak?To je hrabra duhovna moć te uvjerenje i praksa kontinuirane inovacije.Neosporno je da imamo naprednu opremu i metode upravljanja, ali ogromna pokretačka snaga koju stvara ova nevidljiva kulturna precipitacija izvor je našeg uspjeha.

U međuvremenu, kao raznolika i multikulturalna tvrtka, shvaćamo da održivi razvoj zahtijeva dugoročnu predanost i kolektivnu odgovornost s ekonomskog, ekološkog i društvenog aspekta

Socijalna odgovornost

Suočeni sa sve većim zagađenjem okoliša, predani smo razvoju i inovacijama ekološki prihvatljivih materijala.Neka projekti koriste ekološki prihvatljivije materijale ili maksimiziraju resurse koji se mogu reciklirati.

Rast zaposlenika

Neka svaki zaposlenik radi strastveno, voli našu djelatnost i položaj te neka stalno nadograđuje svoje vještine i znanja.Neka svaki zaposlenik postane stručnjak na svom radnom mjestu.Neka zaposlenici podijele plodove korporativnog razvoja sa svojim obiteljima i djecom.Mi smo velika obitelj.

Razvojna filozofija

Neka kupci dobiju vrjednije proizvode, neka zaposlenici dobiju perspektivniji razvoj, društvo učini ekološki prihvatljivijim, a dobavljačima neka se poboljšavaju i poboljšavaju.Kupci, zaposlenici, dobavljači i društvo idu ruku pod ruku za održivi razvoj.